ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

 

  

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Download σε PDF μορφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ, VIDEOΘΗΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΜΣ "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS / SOCRATES

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  

Δημοσθένης ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) και διδάκτορας Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996). Έχει αναλάβει την διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, σε ορισμένα εκ των οποίων ως επιστημονικός υπεύθυνος. Εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου το 2000. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στις περιοχές της προσομοίωσης και της απόδοσης συστημάτων, της μελέτης της χρονικής εξέλιξης συστημάτων, της μοντελοποίησης γεωγραφικών δεδομένων και των κατανεμημένων συστημάτων. 

Τηλ.: (210) 9549171, e-mail: dimosthe@hua.gr

   

Παύλος-Mαρίνος ΔEΛΛAΔETΣIMAΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής. Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Universita Degli Studi di Firenze 1978, Diploma in Development Planning University College London, Master of Philosophy in Town Planning University College London 1981, Διδάκτωρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1991. Εχει εργασθεί και διδάξει ως ερευνητής και Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (1985-1990) στον Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας του Ε.Μ.Π. Eχει διδάξει (1994-2002) στο Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, αρχικά με σύμβαση Π.Δ. 407 και στη συνέχεια στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Εργάσθηκε επίσης (1993-1994) ως ερευνητής στο "Institut Federatif de Reserche sur les Economies et les Societes Industrielles" (IFRESI/CNRS), Lille (Γαλλία). Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κεφάλαια σε βιβλία, καθώς και επιστημονικές μονογραφίες. Επιπλέον, υπήρξε και είναι επιστημονικός υπεύθυνος (ή/και συμμετάσχει ως βασικός ερευνητής) σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων. Αποτέλεσε και αποτελεί μέλος ομάδων εμπειρογνωμόνων σε διάφορους φορείς. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εξής πεδία: Αστική και Κοινωνική Γεωγραφία, Πολεοδομικός-Χωροταξικός Σχεδιασμός, Δυναμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης, Ανάλυση Χωροθετικής Συμπεριφοράς του κλάδου των υπηρεσιών, Ανάλυση Αξιών Γης και Κτηματαγοράς, Γεωγραφική Ανάλυση και Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων.

Τηλ.: (210) 9549343, e-mail: p.delladetsimas@hua.gr

    

Γεώργιος ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ, Καθηγητής. Είναι Πτυχιούχος και Διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και Επίκουρος Καθηγητής στα Τμήματα Μαθηματικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ηταν Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του μέχρι το 1999 και από το 1999 είναι Πρύτανης του ιδίου Πανεπιστημίου. Εχει ως γνωστικό αντικείμενο τα Υπολογιστικά Μαθηματικά και την Πληροφορική.

Τηλ.: (210) 9549123, e-mail: gkarab@hua.gr  

   

Ευθύμιος ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ, Λέκτορας, πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1992) και διδάκτορας Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Γεωμορφολογίας (1996). Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σε θέματα φυσικής γεωγραφίας και ειδικότερα ποτάμιας και παράκτιας γεωμορφολογίας, γεωλογίας του τεταρτογενούς, ποσοτικής γεωμορφολογίας, μορφοτεκτονικής καθώς και θέματα γεωμορφολογίας περιβάλλοντος.

 Τηλ.: (210) 9549159, e-mail: karymbalis@hua.gr 

   

Γεώργιος ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Λέκτορας. Πτυχιούχος Ιστορίας και Αρχαιολογιάς του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε με υποτροφία και έλαβε τον τίτλο MPhil στις Ευρωπαϊκής Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (U.K.). Σπούδασε με υποτροφία και έλαβε τον τίτλο PhD από το τμήμα Ιστορίας.

Tηλ.:  (210) 9549365, E-mail: gkriti@hua.gr 

 

Κάτια ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια. Πτυχίο Φυσικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στον Έλεγχο της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος και PhD στη Μηχανική Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο του Leeds, U.K. Εχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Καποδιστριακό (1989-1990) και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991-1993), ως Marie Curie Research Fellow στο Πανεπιστήμιο του Leeds (1995-1997), ως υπεύθυνη προγραμμάτων περιβάλλοντος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων (1998-1999) και ως ελεύθερη επαγγελματίας-σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος (1997-2000). Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ γράφει τακτικά σε επαγγελματικά και οικολογικά περιοδικά.

Τηλ.: (210) 9549164, e-mail: klasaridi@hua.gr  

 

Απόστολος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο τη Γεωγραφική και Κοινωνική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου. Έχει βασικές σπουδές (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας) και μεταπτυχιακά (London School of Economics and Political Science, Sociology Department) στην κοινωνιολογία και κατέχει διδακτορικό στη γεωγραφία (University of Sussex, Geography Division). Διαθέτει μακρά επιστημονική και ερευνητική ενασχόληση με τη γεωργία, την ύπαιθρο και τη μετανάστευση. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από εθνικούς φορείς. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου και επιμελητής δύο ακόμα βιβλίων.

Τηλ.: (210) 9549318, e-mail: apospapa@hua.gr

 

Ισαάκ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, Λέκτορας, Πτυχιούχος γεωλογικών επιστημών, Universita degli Studi di Parma, Διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1994. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESRIN-Frascati, Ιταλία). Με ερευνητικά ενδιαφέροντα σε θέματα Τηλεπισκόπησης και γενικότερα διαστημικών τεχνικών με έμφαση στο περιβάλλον και την διαχείριση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (εργαστήριο γεωλογίας) καθώς και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Γεωλογίας. Τη περίοδο 1996-1998 εργάσθηκε ως ειδικός επιστήμονας στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας με αντικείμενο τη διαχείριση φυσικών καταστροφών με νέες τεχνολογίες. Εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (2000-2002). Μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ (COPUOS, action team 7, Vienna office) για την ανάπτυξη παγκόσμιου συστήματος διαχείρισης φυσικών καταστροφών με τη χρήση διαστημικών τεχνικών. Επισκέπτης καθηγητής στο ΜΑΙΧ, Κρήτη (1998-2001). Διδάσκει το μάθημα της Τηλεπισκόπησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Γεωλογίας. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και διεθνή, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως κύριος ερευνητής. Έχει δημοσιεύσει 65 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Τηλ.: (210) 9549345, e-mail: parchar@hua.gr

 

Κοσμάς ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής, πτυχιούχος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1986) και διδάκτορας Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στη Γεωμορφολογία (1992). Εχει εμπειρία γεωλογικών, γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών ερευνών ως μελετητής, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και διαφόρων Πανεπιστημίων. Εχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Από το 1996 διδάσκει τα μαθήματα Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Τα άμεσα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι σε θέματα γεωμορφολογίας και ειδικότερα παράκτιας και ποτάμιας γεωμορφολογίας, μορφοτεκτονικής, στρωματογραφίας του Τεταρτογενούς, εφαρμοσμένης γεωμορφολογίας, τεχνικής γεωλογίας, γεωλογίας περιβάλλοντος, διαχείρισης υδατικών πόρων και υδρογεωλογίας.

Τηλ.: (210) 9549160, e-mail: kpavlop@hua.gr

 

Αντώνης ΡΟΒΟΛΗΣ, Λέκτορας, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΑ σε Urban and Regional Studies από το Πανεπιστήμιο του Sussex, PhD από το London School of Economics and Political Science. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary College), στα Ινστιτούτα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της Αστικής Οικονομικής, Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής Ανάλυσης, και Αξιολόγησης Επενδύσεων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ασχολείται με θέματα Αστικών και Περιφερειακών Υποδομών, Αστικής και Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Νέων Τεχνολογιών και Χώρου, Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας.

Τηλ.: (210) 9549165, e-mail: rovolis@hua.gr 

 

Καλλιόπη ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ 1980, MA University of Manchester (1981), διδακτορικό δίπλωμα ΕΜΠ (1990) στο γνωστικό πεδίο του αστικού-περιφερειακού σχεδιασμού. Την περίοδο 1983-2000 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Σπουδαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης του Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας του ΕΜΠ και έχει συμμετάσχει ως βασικός ερευνητής σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα. Κατά το διάστημα 1997-1998 δίδαξε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ ως ειδικός επιστήμονας με το Π.Δ. 407/80. Εχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με το ερευνητικό της έργο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα σχεδιασμού για προστασία από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, για αναβάθμιση και ανασυγκρότηση υποβαθμισμένων αστικών βιομηχανικών περιοχών, σε ζητήματα σχέσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού με τα συστήματα διακυβέρνησης, σχέσεων βιώσιμης ανάπτυξης και πολεοδομικού-χωροταξικού σχεδιασμού. 

Τηλ.: (210) 9549161, e-mail: sapountzaki@hua.gr 

 

Σοφία ΣΚΟΡΔΙΛΗ, Λέκτορας, πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (1983), μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το ΙΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου (1988), διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Γεωγραφία από την Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ (2000). Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος ΜΜΕ στον ΕΟΜΜΕΧ και υπεύθυνη προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης σε Εταιρίες Μελετών. Έχει 15ετή ερευνητική εμπειρία σε Προγράμματα που έχουν συντονιστεί από ελληνικά και ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Έχει διδάξει, με σύμβαση ΠΔ 407, στα τμήματα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα χωροθέτησης και χωρικής οργάνωσης οικονομικών μονάδων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, τοπικής ενσωμάτωσης Διεθνικών Επιχειρήσεων, δυναμικής τοπικών παραγωγικών συστημάτων Γεωγραφίας της παραγωγής τροφίμων και Γεωγραφίας του κυβερνοχώρου.

Τηλ. (210) 9549323, e-mail: skordili@hua.gr

 

Χρύσα ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Λέκτορας, πτυχιούχος τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (2004). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (ΙΕΑ) (1996-2004). Έχει διδάξει, με σύμβαση ΠΔ 407, στα τμήματα Γεωγραφίας, Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (1999-2004). Έχει διδάξει σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα γεωγραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επίδοση, στο ρόλο του σχολείου στη συγκρότηση της κοινωνικής δομής, στις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές και στις μεθόδους έρευνας.

Τηλ.: 210-9549157, e-mail: csofian@hua.gr

 

Εμμανουήλ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός  ΕΜΠ (1992),  M.Sc. University of New Brunswick (Καναδάς), Department of Geodesy and Geomatics Engineering (1994), Διδακτορικό δίπλωμα ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (1997). Έχει ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Γ.Γ.Ε.Τ., την Ε.Ε. και την Κυβέρνηση του Καναδά, ενώ το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και την Ψηφιακή Χαρτογραφία.

Τηλ.: (210) 9549162, e-mail: estef@hua.gr 

 

Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ, Λέκτορας, Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1992), DEA στην Οικονομική Δημογραφία από το Institut d'Etudes Politiques de Paris (1993), Διδάκτωρ Οικονομικής Δημογραφίας του Institut d'Etudes Politiques de Paris (1997). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια, με ειδίκευση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (1998-2000), ενώ διετέλεσε μέλος της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμώνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (2000-2002). Έχει συμμετάσχει ως βασικό μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (Economic Policy Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ενεργό συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμώνων καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σχέσεις μεταξύ δημογραφικών μεταβολών και οικονομικών επιπτώσεων, θέματα κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης και αγορά εργασίας, θέματα οικονομικής πολιτικής, στατιστική ανάλυση. 

Τηλ:(210) 9549168, e-mail: atragaki@hua.gr 

  

Χρίστος ΧΑΛΚΙΑΣ, Λέκτορας, πτυχιούχος τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) και Διδάκτορας Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996).  Το γνωστικό του αντικείμενο περιλαμβάνει τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και την Εφαρμοσμένη Γεωγραφία. Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών ΣΓΠ και Ψηφιακής Χαρτογραφίας καθώς και ενεργό συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα διαφόρων φορέων με προσανατολισμό τόσο στη Φυσική όσο και στην Ανθρώπινη Γεωγραφία.  Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται τα ΣΓΠ και η αξιοποίησή τους σε γεωγραφικές εφαρμογές, η χωρική ανάλυση, η γεωπληροφορική, η αξιοποίηση δεδομένων τηλεπισκόπησης μέσα από ολοκληρωμένα ΣΓΠ και η Ψηφιακή Χαρτογραφία.  

Τηλ.: (210) 9549347, e-mail: xalkias@hua.gr 

  

Κωστής ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Γεωγραφίας. Διπλ. Αρχιτέκτων ΑΠΘ 1968, MA Urban and Regional Planning, UCLA 1976, Ph.D Planning and Geography, UCLA, 1980.  Επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης ΑΠΘ, 1980-1997. Καθηγητής μεταπτυχιακού προγράμματος Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο 1985-1997. Επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια: Roskilde, Dept. of Geography (Δανία) 1985, UCLA, Dept. of Planning και Berkeley Dept. of Geography (ΗΠΑ), 1995. Εχει δημοσιεύσει βιβλία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σημαντικό αριθμό εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Η ερευνητική εμπειρία εκτός Ελλάδος περιλαμβάνει εργασίες σε ΗΠΑ, Λατινική Αμερική, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία καθώς και σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ασχολείται με θέματα οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής γεωγραφίας και στις εφαρμογές με τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Τηλ.: (210) 9549144,  e-mail: hadjimichalis@hua.gr 

  

Αστέριος ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής. Διδάκτορας στην Πολιτική Επιστήμη  του University of Hull (Μ. Βρετανία). Εχει εργαστεί ως ειδικός επιστήμονας στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Πανελληνίου Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Θεσσαλίας και στο Τμήμα Ακολούθων Τύπου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχει συμμετάσχει σε αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου και ειδικότερα στην Αφρική. Είναι συγγραφέας ή επιμελητής τριών βιβλίων. Αρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις, σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε ελληνικές επιστημονικές επιθεωρήσεις και περιοδικά επικαιρότητας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πολιτική γεωγραφία, στις σχέσεις αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου και στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 

Τηλ.: (210) 9549163, e-mail: huliaras@hua.gr