ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 Περιεχόμενα:

 Γενικές Πληροφορίες Γραμματεία

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Γιαννούλη Παναγιώτα  τηλ. 9549100

Μαράκη Μαρία τηλ. 9549114

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ 9549111

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Καραμέτου Παναγιώτα τηλ. 210-9549150 karametou@hua.gr

Μαργαρίτα Κεχαγιόγλου τηλ. 210-9549151  mkehag@hua.gr